Αρχική

 

Η εταιρεία ΑΡΠΙΝΑ Μ.ΙΚΕ με έδρα την Πάτρα αναλαμβάνει την εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Με φαρέτρα την 25ετή εμπειρία και εξειδίκευση μας και την προσήλωση μας στην υπεύθυνη και έγκαιρη παράδοση των έργων, η εταιρεία μας παρουσιάζει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ανάληψη έργων της Εταιρίας αφορά την  επικράτεια της Ελλάδας και όχι μόνον. Στο πελατολόγιο μας μπορεί να βρει κάποιος μεγάλο πλήθος επιτυχημένων συνεργασιών με Τεχνικές Εταιρίες, Εργολάβους Οικοδομών, Δήμους, Κοινότητες αλλά και Ιδιώτες, σε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

Η γνώση, η εμπειρία, η συνέπεια, η οργάνωση, η υπευθυνότητα οι οικονομικές τιμές μας,  όπως και η γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων που ολοκληρώνουμε, αποτελούν τις βασικές μας αξίες και το σπουδαιότερο κίνητρο για τις συνεργασίες μας.

Καλωσορίσατε!