Δημιουργούμε

 

Μεγάλες οδοποιίες και Αγροτική οδοποιία,

Εργασίες για εγκατάσταση αγωγού Φυσικού Αερίου,

Εκσκαφές και Εκβραχισμούς, 

Αποχετευτικά έργα, διάνοιξη ορυγμάτων ύδρευσης και αντιπλημμυρικά,

Κατασκευή ζαρζανέτ, 

Κατεδαφίσεις και καθαρισμούς οικοπέδων, κηπευτικά χώματα

Μεταφορά αδρανών υλικών και αποκομιδή μπαζών 

Επίσης αναλαμβάνουμε και Ειδικές μεταφορές βαρέων μηχανημάτων.